የአጫጭር ኮርሶች ሙሉ ትውውቅ

እሱም አጫጭር የሸሪዓ ኮርሶች ጥርቅም ሲሆን አንድ ሙስሊም ሊያውቀው ከሚገባ የእስልምና ምዕራፎች ውስጥ አንድና ከዛ በላይ ርዕሶችን የሚዳስስ ነው።

ነፃ ነው

ፕሮግራሙን ለመከታተል ይሁን የምስክር ወረቀት ለማግኘት ክፍያ አይጠይቅሞ።

ትምህርቱ የርቀት ነው

በስልክዎ አልያም በላፕቶፓ መከታተል ይችላሉ።

የምስክር ወረቀት

ፕሮግራሙን ሲጨርሱ የምስክር ወረቀት ያገኛሉ።

ኢስላማዊ ቤተሰብ ህግጋት

ይህ ኮርስ የቤተሰብ ህግጋት አስተምህሮትን የሚዳስስ ሲሆን፤ ሴት ልጅ በእስልምና፣ ስለ ሙስሊም ሴቶች ሂጃብ፣ ስለ ዒዳ፣ ሰለ አስተዳደግ እና ሴት ነክ ርዕሶችን ይዳሰሳል። ይህ ኮርስ

የልብ ተግባራት

ይህ ኮርስ የልብ ተግባራት አስተምህሮት የሚዳስስ ሲሆን፤ በአላህ ላይ መመካት፣ እውነተኝነት፣ ደግነት፣ ወደ አላህ መመለስ እና የአላህ ውዴታና የመሳሰሉትን ርዕሶች ይዳስሳል።c ይህ ኮርስ የሚያቀርቡት ሼይኽ

የአምልኮ ህግጋት

ይህ ኮርስ የአምልኮ ህግጋትን አስተምህሮት የሚዳስስ ሲሆን፤ የጠሃራ፣ የሷላት፣ የፆም እና የሀጅ ህግጋትን እና የመሳሰሉትን ርዕሶች ይዳስሳል። ይህ ኮርስ የሚያቀርቡት ሼይኽ ሙሐመድ ዘይን ዘህረዲን ሲሆን

የአቂዳ ትምህርት

ይህ ኮርስ የአቂዳን አስተምህሮት የሚዳስስ ሲሆን፤ ሙስሊሞች ከየት አቂዳቸውን እንደሚወስዱ፣ ስድስቱ የእምነት መሰረቶች እና እነዚህ የእምነት መሰረቶችን የሚፃረሩ እና የተውሂድ ክፍሎች እና የመሳሰሉትን ርዕሶች ያብራራል።

ዱዓዎች ዚክሮች እና ትላልቅ ምንዳ የሚያስገኙ

ይህ ኮርስ ስለ እስላማዊ የመንፈስ ህክምና አስተምህሮት እና ከድግምት እና አይን እንዴት እንደ ምንጠበቅ የሚዳስስ ኮርስ ነው። እንዲሁም ስለ እስላማዊ ሩቅያ፣ አንድ ሙስሊም ከልቡ ሊሸመድዳቸው