የአጫጭር ኮርሶች ሙሉ ትውውቅ

ምንጊዜም ምዝገባው ለሁሉም ክፍት ነው።

ምንጊዜም ምዝገባው ለሁሉም ክፍት ነው።

በጊዜም በመጠንም አመቺ የትምህርት ስርዓት።

ፈጣን የማጠናቀቂያ ምስክር ወረቀት

እሱም አጫጭር የሸሪዓ ኮርሶች ጥርቅም ሲሆን አንድ ሙስሊም ሊያውቀው ከሚገባ የእስልምና ምዕራፎች ውስጥ አንድና ከዛ በላይ ርዕሶችን የሚዳስስ ነው።

ምዝገባ

ይህ ኮርስ የአቂዳን አስተምህሮት የሚዳስስ ሲሆን፤ ሙስሊሞች ከየት አቂዳቸውን እንደሚወስዱ፣ ስድስቱ የእምነት መሰረቶች እና እነዚህ የእምነት መሰረቶችን የሚፃረሩ እና የተውሂድ ክፍሎች እና የመሳሰሉትን ርዕሶች ያብራራል።

ኮርሱ በ15 ክፍል

የአምልኮ ህግጋት ኮርስ

ይህ ኮርስ የአምልኮ ህግጋትን አስተምህሮት የሚዳስስ ሲሆን፤ የጠሃራ፣ የሷላት፣ የፆም እና የሀጅ ህግጋትን እና የመሳሰሉትን ርዕሶች ይዳስሳል።

ኮርሱ በ15 ክፍል

የቤተሰብ ህግጋት ኮርስ

ይህ ኮርስ የቤተሰብ ህግጋት አስተምህሮትን የሚዳስስ ሲሆን፤ ሴት ልጅ በእስልምና፣ ስለ ሙስሊም ሴቶች ሂጃብ፣ ስለ ዒዳ፣ ሰለ አስተዳደግ እና ሴት ነክ ርዕሶችን ይዳሰሳል።

ኮርሱ በ10 ክፍል

የአዝካር እና የዱዓ ኮርስ

ይህ ኮርስ ስለ እስላማዊ የመንፈስ ህክምና አስተምህሮት እና ከድግምት እና አይን እንዴት እንደ ምንጠበቅ የሚዳስስ ኮርስ ነው።

ኮርሱ በ13 ክፍል

የልብ ተግባራት ኮርስ

ይህ ኮርስ የልብ ተግባራት አስተምህሮት የሚዳስስ ሲሆን፤ በአላህ ላይ መመካት፣ እውነተኝነት፣ ደግነት፣ ወደ አላህ መመለስ እና የአላህ ውዴታና የመሳሰሉትን ርዕሶች ይዳስሳል።c

ኮርሱ በ11 ክፍል