የምዝገባ ቅድመ ሁኔታ

“አፍሪካ አካዳሚ”የርቀት ትምህርት መርሃ ግብር ሸሪዓን ለመማር የሚፈልጉ ተማሪዎችን ምንም አይነት የትምህርት ማስረጃ ሳይጠይቅ ተማሪዎችን ለመቀበል ዝግጅቱን መጨረሱን ሲያበስር በደስታ ነው

ተማሪው አማርኛ ቋንቋ መናገር ፣ መጻፍ እና ማዳመጥ ብቃት ያለው መሆን አለበት ፤ ምክንያቱም በትምህርት ሂደት ውስጥ የአካዳሚው ዋናው ቋንቋ አማርኛ ነው።

ተማሪው ቢያንስ 16 ዓመት መሆን አለበት።

ተማሪው እንደ አስፈላጊነቱ የምዝገባ ሂደቱን ማጠናቀቅ አለበት። የመጀመሪያው ዙር ትምሀርት ሊጀመር የቀረው ጊዜ

ለመጀመሪያ ምድብ ምዝገባን ለመክፈት የቀረው
ቀን
ሰአት
ደቂቃ
ሰከንድ